Ni Jandro Lipak nije jasenovačka žrtva

Naš član Tomislav Lipak otkrio je još jedan u nizu krivih upisa u Poimeničnom popisu JUSP-a Jasenovac. Članak je prvi put objavljen u Hrvatskom tjedniku, 2. lipnja 2016.

Jandro Lipak iz Pokupskog Vratečkog, rođen 1901. godine, nije ubijen u logoru Stara Gradiška, „od ustaša“, kako stoji u Poimeničnom popisu žrtava Spomen-područja Jasenovac. Iz logora je pušten za Božić 1943. godine, a poginuo je kao partizan u siječnju 1945. u Rečici kod Karlovca.
Slučaj Jandre Lipaka, sličan je onome Nikole Lipaka koji se također nalazio na listi navodnih jasenovačkih žrtava, a bio je živ dugo nakon rata. Nakon što smo o Nikoli objavili članak u Hrvatskom tjedniku (br. 576, 7. listopada 2015.), JUSP Jasenovac uklonio je njegovo ime,  priznajući i time da njihov popis nije potpuno vjerodostojan.


Taj slučaj naveo nas je da istražimo sudbinu Jandre Lipaka, druge navodne žrtve jasenovačkoga logora istoga prezimena. Pokazalo se da njih dvojica nisu rodbinski povezani, štoviše, vjerojatno se nisu ni poznavali, iako potječu iz istoga kraja, s Banovine.

Dobro vladanje u logoru
Osim što se nalazi na poimeničnom popisu JUSP Jasenovac, Jandro Lipak navodi se i kod Komisije za popis žrtava rata Saveznog izvršnog vijeća SFR Jugoslavije iz 1964.godine, s gotovo identičnim podatcima : Jandro Lipak, otac Imbro, nacionalnost/narodnost Hrvat, rođen 1901., Pokupsko Vratečko, općina Lekenik (odnosno Sisak), ubijen od ustaša (odnosno oružanih snaga ND Hrvatske) 1944. godine u logoru Stara Gradiška.
Za razliku od Nikolinog slučaja, motiv tadašnjih vlasti za Jandrino uhićenje i zatočenje zasad ostaje  nepoznat. Iz dostupnih podataka može se zaključiti da Jandro nije pripadao istaknutim komunistima. Možda tome najbolje svjedoči činjenica da ga NOP nije potraživao pri razmjenama.
Jandro je iz logora pušten na slobodu zajedno s još 184 zatočenika odlukom Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost, donesenom 9. prosinca 1943. godine. Obrazloženje je bilo da su „niže imenovani vladanjem i držanjem za vrieme zatočenja pokazali da će biti čestiti i dobri gradjani Nezavisne Države Hrvatske“ (Predmet: Andrić Tomo i ostali, puštanje na slobodu. Dokument dostupan na https://drustvojasenovac.wordpress.com/2016/05/12/ekskluzivno-prvi-objavljujemo-popis-pustenih-iz-jasenovca-i-stare-gradiske-za-bozic-1943-godine/ ). Puštanje je izvršeno „za treći Božić u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj“. Pod rednim brojem 37 upisan je „Lipak Jandra, rodj. 1901. u Vratečko, rkt., ratar, zavičajan u Sisku, roditelji Imbro i Kata rodj. Ruševjan“.

Partizanski bolničar
Istraživanje je pokazalo da je Jandro nakon puštanja iz logora gotovo godinu dana proveo na slobodi, da bi se 14. studenoga 1944. priključio NOV-u kao borac-bolničar sanitetskog voda Karlovačke udarne brigade, 34. udarne divizije. Samo dva mjeseca kasnije, u noći 15. na 16. siječnja 1945., Jandro je poginuo prigodom napada partizanskih postrojbi na naselje Rečica u blizini Karlovca (Karlovačka udarna brigada, J. Lulik i Đ. Zatezalo, Karlovac, 1984., str. 278 i 407; također: 34. udarna divizija NOV i PO Hrvatske, V. Hlaić, Zagreb, 2002., str. 290 i 415).
U tim se knjigama, međutim, ne spominje Jandro, nego Janko (!) Lipak.
Obje knjige sadrže popise poginulih boraca postrojbe s osnovnim osobnim podatcima: Karlovačka udarna brigada, str. 407, pod rednim brojem 161: Lipak Imbre Janko, 1901., Vratečko, Letovanić. Stupio u NOV 14.11.1944., borac san. voda brig. Poginuo kod Rečice 15.1.1945.. U knjizi 34. udarna divizija NOV i PO Hrvatske, na str. 415, pod rednim brojem 624: Lipak I. Janko, borac iz sastava Karlovačke brigade, rođen 1901. u Vratečkom, Letovanić, u NOB-u od 1944., poginuo kod Rečice 15.01.1945.
Osim oblika imena (Jandro-Janko), ostali podaci su isti kao i za Jandru s jasenovačkog popisa.

Matične knjige
Identitet Jandre Lipaka može se dodatno utvrditi i uvidom u matične knjige. Državni arhiv u Sisku čuva Matičnu knjigu krštenih 1896.-1906. iz župe Šišinec, u sastavu koje je Vratečko bilo do 23. rujna 1986. Na str. 67, rb. 8, nalazi se upis krštenja za Andru (!) Lipaka, rođ. 18. veljače 1901., od oca Imbre i majke Kate rođ. Ruševljan, Vratečko kbr. 28. Također, unesena je i opaska u vidu križića iza kojega slijedi upis nadnevka smrti, 16.01.1945.
Matični ured u Sisku u terminalu matice umrlih ima unesenog Jandru Lipaka s istim nadnevkom smrti. Knjiga umrlih, kod istog ureda, pruža više podataka : Jandro Lipak pao je u borbi kod Rečice, 16.01.1945., a pokopan je 20.01.1945. na mjesnom groblju, na Orlekoviću iznad Pokupskog Vratečkog (Starog Vratečkog).
Izneseni podatci ne ostavljaju nikakvu sumnju u identitet i sudbinu Jandre Lipaka pa JUSP Jasenovac treba ukloniti i njega, poput Nikole, sa svoga Poimeničnog popisa žrtava.

Tomislav Lipak

Komentari su isključeni.