Tvornica lanaca i kovinske robe (1): u 1942. proizvedeno 919 vojničkih noževa i 1298 kreveta

Na kraju godine poduzeća sastavljaju izvještaje o poslovima i izrađenim proizvodima u protekloj godini te prave inventuru opreme i zaliha proizvoda i materijala.
Tako je bilo i u radnom logoru u Jasenovcu.
U nekoliko nastavaka pokazat ćemo kako su izgledali izvještaji o radu pojedinih logorskih radnih skupina – električarske, automehaničarske, umjetničko-bravarske te Lančare, odnosno, tvornice lanaca i kovinske robe, koja se sastojala od kovačke, bravarske, tokarske i limarske radionice. Izvještaji su napravljeni početkom 1943. godine. U originalnom obliku, čuvaju se u Hrvatskom državnom arhivu, u Zbirci izvornog gradiva Nezavisne Države Hrvatske, u kutiji 72.

Prva stranica Lancara 1942

Naslovna stranica izvještaja o radovima

Na početku izvještaja o radu Lančare ističe se da je kod preuzimanja tvornice pronađen alat u minimalnim količinama, a strojevi su bili zapušteni, Tako da je prva polovica 1942. godine prošla u popravcima i uređenju radionica. Poslovi koji su započeti obavljali su se za potrebe Ustaške obrane i Ustaške vojnice te za uređenje samog logora. U lančari je bila i puškarska radionica – nju je opsluživala tokarska radionica, dok su puškarsko-bravarske radove obavljali ustaški majstori zajedno sa dodijeljenim zatočenicima.
Kovačka radionica
Kovačka radionica imala je pet kovačkih peći s pripadajućim ventilatorima. Od ručnih alata postojala su samo kliješta i alat za jednog lančara. Prvi poslovi stoga su bili izrada alata za potrebe kovačnice i ostale radionice.
Na početku godine, do osnivanja samostalne kovačnice u ekonomiji, u lančari su se obavljali potkivački i kolarsko-kovački poslovi i za ekonomiju. Samostalni radovi kovačnice bili su izrada tehničkih lanaca, šinskih čavala, klanfi, potkova, nosača izlatora, vatrogasnih čaklji i sjekirica, čekića, itd. Ostali radovi sastojali su se u pripremi pojedinih predmeta za daljnju obradu bravara i tokara.
Tijekom godine ukazala se potreba za povećanjem broja kovačkih peći pa su izgrađene tri nove. U kovačnici se lijevao metal za daljnju obradbu: mjesečna potreba iznosla je oko 200 kilograma, u različitoj kvaliteti.
Bravarska radionica
I ovdje se prvo trebalo pristupiti izradi potrebnog alata. Radni strojevi su bili u neupotrebljivom stanju, osim jednog tokarskog stroja, dva shapinga, jedne bušilice i dva vretena za tocila. Stoga su generalno popravljeni revolver-tokarski stroj, dva obična tokarska stroja, dvije bušilice, vretena za tocila, itd.
Izrađena je jedna ručna preša do 3000 kilograma, dva nova vretena sa stalkom za tocila, jedan aparat za varenje lanaca, jedan aparat za izradu oka za lance, jedan alat za rezanje oka za lance te četiri rezalice za lance.
Izrađeni su i alati za štancanje, kovanje, prešanje – za postojeće radne strojeve u kovačnici, bravarskoj i tokarskoj radionici.
Obavljena je montaža stolarskih strojeva u stolarskoj radionici. Za nju su izrađeni i stolarski alati. Za potrebe ciglane pravljeni su vagoneti te su popravljana dizala i preše. Bravarska radionica je za ciglanu u 1942. godini napravila navoze, skretnice i okretaljke, zatim dizalice za poklopce na kružnoj peći te stol za sječenje cigle.  Cijele godine praćen je rad sisaljki za vodu i obavljani popravci na njima. Bravarski poslovi odrađeni su i na logorskoj mesnici i pušnici, u sušionici kukuruza te u kožari i četkarskoj radionici. Izrađivali su se okovi za bačve i kace.  Za potrebe električne centrale izrađivani su električni nosači i konstrukcije za polaganje novih i preuređenje starih vodova.
Bravarska radionica izrađivala je za bolnicu nove liječničke instrumente i uređaje za ordinacije. Zajedno s limarima uređena je bolnička kupaonica.

Gotovi proizvodi
Izrađivali su se časnički i borbeni noževi. Za časnike su napravljena 232 noža s koricama, a za pripadnike Ustaške obrane 687 noževa s koricama. Popravljali su se vojnički kreveti (759 komada), a izrađeno je 539 novih kreveta.
Proizvodili su se okovi za sanduke streljiva, čeličnični štitovi i samari za strojnice te željezna vrata za bunkere. (Nastavit će se)

Komentari su isključeni.