Na slobodu iz logora povodom 10. travnja

Prva amnestija, odnosno, puštanje zatočenika iz logora prije isteka kazne proglašena je u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj za prvu obljetnicu osnutka, za 10. travnja 1942. godine. Uoči proslave prve godine života mlade države iz Ustaške je nadzorne službe upućen dopis satniku Vjekoslavu Luburiću u kojem stoji: „Ovih dana ima se sastaviti popis osoba koje bi se mogle pustiti iz Jasenovca za 10. travnja. Ujedno dostavite materijal koji predleži protiv njih.“ Iz jasenovačkog i starogradiškog logora te iz Lepoglave u nekoliko je navrata tijekom rata na taj način puštano po više stotina zatvorenika. Amnestije su Vlada i poglavnik Ante Pavelić proglašavali prigodom državnih blagdana, obljetnica i drugih prigodnih datuma. Odnosile su se na osobe koje su u logore internirane zbog aktivnog protudržavnog djelovanja, ali ne i na zatočenike židovskog podrijetla.
Odlukom Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova, 10. travnja 1944., povodom trogodišnjice uspostave ND Hrvatske, iz “sabirnih i radnih logora” pušteno je 289 osoba. Popis koji se čuva u Hrvatskom državnom arhivu nije pisan abecednim redom, nego počinje imenom Marije Mikac (kći Marija i Ruže r. Brljavac, r. 9. IX 1919, u Brestu, rkt.), a završava s Ivanom Sestrićem (sin Stjepana i Agate r. Stanošić, r. 5.VII 1906. u Mošćenici, rkt.). Glavni ravnatelj Erih Lisak potpisao je i odluku o puštanju 456 zatočenika povodom 10. travnja 1945., za četvrtu obljetnicu ND Hrvatske. To puštanje obilježeno je komentarom u dnevniku Hrvatski narod od 10. travnja, na stranici 6.: “Nekoliko stotina političkih zatvorenika pušteno je iz radnih i sabirnih logora. Neki su već prošlih dana stigli svojim kućama. Progovorio je duh praštanja. Ponovo su pomilovani oni koje sve države zbog svog opstanka nemilosrdno progone. U sadašnjoj su borbi osjećaji napeti i gleda se s najdubljim ogorčenjem na svakoga tko otežava ovu borbu i pokušava osujetiti njezin uspjeh.”
Prema dokumentima, putem amnestija je posljednih 15 ratnih mjeseci pušteno kući iz logora više od 1640 logoraša. Poslije rata nije bilo objavljeno gotovo ni jedno svjedočenje zatočenika iz tih, oslobođenih skupina.

Progovorio je duh praštanja. Ponovo su pomilovani oni koje sve države zbog svog opstanka nemilosrdno progone, pisao je dnevni list Hrvatski narod 10, travnja 1945. godine

Komentari su isključeni.