Osvrti i prikazi

Stipo Pilić o knjizi Željka Karaule ‘Mačekova vojska’

Mato Artuković o knjizi Tomislava Vukovića “Kako je nastao mit o 20.101 ubijenom djetetu u jasenovačkom logoru”

Igor Vukić o knjizi “Oba su pala” akademika Josipa Pečarića

Prof. Matko Marušić o knjizi „Jasenovački logori – istraživanja“

Stjepan Razum: Neki uzroci smrtnosti djece u Drugom svjetskom ratu

 Davor Dijanović o izvrtanju i prešućivanju činjenica o NDH

Stjepan Razum: Osvrt na knjigu Jure Krište Sukob simbola: politika, vjere i ideologije u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

Stjepan Razum o članku Novog lista o presudi u slučaju Miljak-Jovičić

Davor Dijanović o dogmama i mitovima jugoslavenskih antifašista

Lojzo Buturac: Stradavanju i spašavanju djece u ratu

Dr. Vladimir Geiger o tvrdnjama Međunarodne komisije za utvrđivanje istine o Jasenovcu

Dr. Anđelko Mijatović o knjizi Partizanska i komunistička represija i zločini prema Hrvatima u Donjem Poneretavlju

Dr. Stjepan Kožul o knjizi KPD Lepoglava, mučilište i gubilište hrvatskih političkih osuđenika Augustina Franića

Miroslav Akmadža o stradanjima bosanskih franjevaca

Nevenka Kauzlarić o Jasenovcu u jugoslavenskoj historiografiji i razgovorima s bivšim zatočenicima

Stjepan Razum o dvije knjige Josipa Pečarića o Jasenovcu

Stjepan Razum o feljtonu NDH između zakona i zločina u Glasu Koncila

Stjepan Razum: Katolički kalendar za 2015.

Stjepan Razum o knjizi Drugačija povijest Tomislava Vukovića

Stjepan Razum o knjizi Fratar-narodni neprijatelj fra Ratimira Kordića

Stjepan Razum o knjizi Nastanak jasenovačkog mita Josipa Jurčevića

Stjepan Razum o knjizi Ogoljela laž logora Jasenovac Vladimira Horvata i Vladimira Mrkocija

Stjepan Razum o knjizi Ratne i poratne uspomene fra Blage Karačića